Vapparintie 671 20960 TURKU

Laskentatoimen tutorial-tilaisuus

Turun kauppakorkeakoulu, 7.-8.1.1998

Keskiviikko 7.1.1998

11.00-13.00 Ilmoittautuminen (pääaula)
13.00-13.30 Tutorial-tilaisuuden avaus (luentosali 16)
Rehtori Tapio Reponen ja professori Pekka Pihlanto
13.30-14.30 Lounas (juhlasali)
14.30-15.15 Anne Tiittanen SHH
"The role of user support services in modern auditing"
Tutorit: Markku Koskela HKKK ja Barbro Back TuKKK (luentosali 18)

Tommi Kasurinen HKKK
"Building and implementing the balanced scorecard"
Tutorit: Petri Vehmanen JY ja Rauno Tamminen JY (luentosali 16)
15.15-15.40 "Tutkimusyksikön suorituskyvyn mittaaminen ja kehittäminen"
Professori Erkki K. Laitinen (luentosali 16)
15.40-16.00 Kahvitauko (Ravintola Monttu)
16.00-16.45 Ulla Kotonen LTKK
"Rahavirta-analyysit kunnan taloudellisen ohjauksen apuvälineenä"
Tutorit: Ilkka Virtanen VY ja Salme Näsi JY (luentosali 18)

Markus Granlund TuKKK
"(Un)intentions of management accounting system and corporate cultural integration in corporate take-overs: a longitudinal case study"
Tutorit: Kari Neilimo LTKK ja Kalervo Virtanen HKKK (luentosali 16)
16.45-17.45 Paneelikeskustelu: "Kansainvälinen julkaisutoiminta" (luentosali 16)
Puheenjohtaja: Kari Lukka TuKKK
Muut osallistujat: Teppo Martikainen VY, Juha Kinnunen HKKK, Ari Manninen JY

Torstai 8.1.1998
9.30-10.15 Rauno Satopää TuKKK
"Suomalainen hyvä tilintarkastustapa"
Tutorit: Markku Koskela HKKK ja Minna Martikainen VY (luentosali 18)

Taru Lehtonen HKKK
"Role of management accounting and control systems in public hospital change"
Tutorit: Salme Näsi JY ja Pekka Pihlanto TuKKK (luentosali 16)
10.15-10.45 Kahvitauko (Ravintola Monttu)
10.45-11.30 "Opinnäytetyöskentelyn tarkoitus"
Apulaisprofessori Kari Lukka (luentosali 16)
11.30-12.15 Arto Leppilahti VY
"Laadunohjaus tilintarkastusyrityksessä"
Tutorit: Juha Kinnunen HKKK ja Kai Järvikare HKKK (luentosali 18)

Jani Taipaleenmäki TuKKK
"Tieto ja johdon laskentatoimi: Case-tutkimus johdon laskentatoimen roolista tietojohtamisessa sekä tiedon luomisesta erityisesti R&D-controllerin kannalta"
Tutorit: Kari Neilimo LTKK ja Ari Manninen JY (luentosali 16)
12.15-13.15 Lounas (juhlasali)
13.15-14.00 Hannu Kurki JY
"Ökobilanzierung"
Tutor: Reino Majala TuKKK (luentosali 18)

Mostaque Hussain VY
"Management accounting systems for non-financial performance measures in services: cases of Finnish, Swedish and Japanese banks"
Tutorit: Kalervo Virtanen HKKK ja Kari Lukka TuKKK (luentosali 16)
14.00-14.45 Lahja Karjalainen LY
"The timing of exit decision in small firms"
Tutorit: Seppo Ikäheimo TuKKK ja Teija Laitinen VY (luentosali 18)

Vesa Partanen TuKKK
"Laskentatoimen muutos ja organisatorinen oppiminen"
Tutorit: Erkki K. Laitinen VY ja Ari Manninen JY (luentosali 16)
14.45-15.15 Kahvitauko (Ravintola Monttu)
15.15-16.00 Lasse Niemi HKKK
"Tilintarkastuksen resurssien allokaatioon ja palkkion suuruuteen vaikuttavat tekijät"
Tutorit: Timo Salmi VY ja Teppo Martikainen VY (luentosali 18)

Tero-Seppo Tuomela TuKKK
"Performance measurement in managing customer focus: a constructive case study "
Tutorit: Erkki K. Laitinen VY ja Petri Vehmanen JY (luentosali 16)
KHT-Tilintarkastaja Rauno Satopää

RAUNO SATOPÄÄ

KHT-tilintarkastaja
HT-tilintarkastaja
Kauppatieteiden tohtori


p. 040 550 1054
rauno.satopaa@pp.inet.fi
toimisto@talousvastuu.fi